Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige



Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła - rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w południowo-wschodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Rezerwat powstał w 1961 roku w celu ochrony krasowego wywierzyska oraz ptaków wodnych. Obejmuje on obszar ok. 29 ha. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego - zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

Więcej informacji na stronie: Niebieskie żródła